دعوت به همکاری

دعوت به همکاری2020-05-03T13:12:58+00:00

شرکت ابتکارالکتریک قومس بر اساس نیازهای واحدهای اجرایی از نیروهای شایسته و متخصص دعوت به همکاری می‌کند. بعد از بررسی رزومه با شما تماس گرفته می شود.