سمینار معرفی”دستگاه شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت” در شرکت مدیریت شبکه برق ایران(IGMC)

سمینار معرفی”دستگاه شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت” در شرکت مدیریت شبکه برق ایران(IGMC)

سمینار معرفی «دستگاه شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» توسط کارشناسان شرکت ابتکار الکتریک در شرکت مدیریت شبکه برق ایران (IGMC) برگزار گردید.

در این سمینار جناب آقای دکتر فرخ زاد معاونت محترم برنامه ریزی و نظارت بر امنیت شبکه، جناب آقای مهندس ایوب زاده مدیر محترم دفتر مطالعات و حفاظت شبکه و جمعی از کارشناسان شرکت توانیر و مدیریت شبکه حضور داشتند.

در ابتدای این سمینار کارشناسان شرکت “ابتکار الکتریک قومس” به معرفی سخت افزاری “شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت” پرداختند و در ادامه با توضیح ویژگی های فنی این مجموعه به کاربردهای آموزشی آن و امکان  شبیه سازی تمام فانکشن های حفاظتی پست های انتقال اشاره کردند.

در این سمینار که با حضور کارشناسان شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توانیر برگزار شد، مطالبی در خصوص قابلیت های کلیدی نرم افزاری “شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت” ارائه شد.

همچنین کارشناسان شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت توانیر با ابراز خرسندی از ویژگی های “شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت” سوالات و پیشنهادات خود را مطرح نمودند. در پایان، جناب آقایان دکتر فرخزاد و مهندس ایوب زاده ضمن تشکر از شرکت ابتکار الکتریک قومس جهت برگزاری و  معرفی “شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت”، آمادگی خود را برای همکاری در راستای افزایش سطح دانش فنی پرسنل شرکت های برق منطقه ای با آموزش کاربردی توسط شبیه ساز های آموزشی، اعلام نمودند.

2020-04-14T18:01:31+00:00