بازدید مدیر کل محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر

//بازدید مدیر کل محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر

بازدید مدیر کل محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر

مدیر کل محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر به همره تعدادی از کارشناسان و مدیران این شرکت با حضور در معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای سمنان، ضمن بازدی از بروژه تحقیقاتی این معاونت در نشستی با مدیران و کارشناان به گفتگو پرداخت.

[print-me] [bws_pdfprint display="pdf"]
[views]
By |2019-11-25T12:44:38-01:00نوامبر 25th, 2019|اخبار|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment