نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

شرکت ابتکار الکتریک قومس در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق حضور پیدا کرده است. این نمایشگاه به مدت سه روز از تاریخ 19 الی 13 آبان ماه 1398 دایر بوده است.که محصولات این شرکت از جمله شبیه ساز های نرم افزاری و سخت افزاری رله و پست فشار قوی به نمایش گذاشته شد. در این مدت همکاران محترم شرکت برق منطقه ای سمنان، آقای مهندس متولی زاده مدیرعامل محترم محترم شرکت توانیر و آقای علیرضا احمدی یزدی فرمانده بسیج توانیر و… از غرفه این شرکت بازدید کردند.

 

2020-04-14T19:04:33+00:00