ارایه مقاله در چهاردهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

ارایه مقاله در چهاردهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم­های قدرت که در دی ماه سال جاری در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران برگزار شد، مقاله کارشناسان شرکت ابتکار الکتریک قومس پذیرفته و ارائه گردید. این مقاله با عنوان ” آموزش حفاظت سیستم های قدرت و کار با رله های دیجیتال با استفاده از شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت” به رشته تحریر درآمد.

هدف از ارائه این مقاله معرفی روشی جدید در آموزش عملی و کاربردی رله و حفاظت در دانشگاهها و صنعت برق است و در این مقاله شبیه ساز جدید رله های حفاظتی معرفی و نتایج و میزان اثر بخشی آن در طی دوره های آموزشی برگزار شده ارائه شده است.

2020-05-04T08:39:54+00:00