اعضای شرکت

صفحه اصلی/اعضای شرکت
اعضای شرکت 2017-05-19T15:57:51+00:00

شرکت ابتکار الکتریک برای طراحی و ساخت شبیه سازهای آموزشی با متخصصین بهره برداری، دیسپاچینگ و رلیاژ و کارشناسان پست های انتقال و ایمنی، بصورت مشاوره ای و پروژه ای همکاری می کند.
متخصصین و مشاوران این شرکت متشکل از پنج نفر با مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق و شش نفر کارشناس مهندسی برق می باشد.

Avada WordPress Theme