نمایش دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان

نمایش دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان

دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان مورد بازدید کارشناسان و مسئولان قرار گرفت.

در این نمایشگاه که با حضور دکتر خسرو پیری، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،دکتر بهزاد قره‌یاضی، رییس امورتحقیقات و فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور، دکتر حسن میرزابزرگ، مدیرکل دفتر بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی، رییس پارک علم و فناوری استان سمنان و جمعی از مدیران و کارشناسان این مجموعه‌ها در محل پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان برگزار شد، دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» مورد بازدید کارشناسان و مسئولان قرار گرفت.

2020-04-14T18:54:53+00:00