سیمولاتور پست

سیمولاتور پست

در نسخه نرم افزاری سیمولاتور پست، اپراتور یا دانشجو می تواند مانورهای پستهای انتقال و فوق توزیع با آرایش های مختلف را  با کمک نرم افزار انجام دهد. همچنین اپراتور عملکرد تمامی آلارم ها و تریپ های رایج در پست را می تواند شخصا تجربه نماید. فراگیر در ضمن انجام مانور می تواند اینترلاک های بین تجهیزات را به طور عملی مشاهده نمایدو هرگونه اشباه در مانور، توسط سیستم به اپراتور تذکر داده می شود .

نرم افزار دارای قابلیت های متنوعی با کاربرد عملی می باشد. قابلیت هایی همانند شبیه سازی کارت های ایمنی، ثبت کلیه اقدامات انجام شده توسط سیستم و اپراتور، شبیه سازی تپ چنجر ، شبیه سازی فعالیت هایی همانند صدور اجازه کارهای مختلف، هماهنگی با دیسپاچینگ های توزیع، فوق توزیع، انتقال.

به بخش دانلودها مراجعه کنید و پس از دانلود و نصب نرم افزار، با استفاده از فیلم های آموزشی و راهنمای نرم افزار امکانات سیمولاتور را مشاهده نمایید.

2020-05-06T07:05:31+00:00