Loading...
Home2024-06-14T09:58:23+00:00

شبیه سازهای صنعتی به مجموعه ای از راهکارهای سخت افزاری یا نرم افزاری اطلاق می شود که قادرند یک مدلسازی برای کاربری، هدایت و آموزش سیستم های حساس صنعتی را در شرایط بی خطر و تحت کنترل را به وجود بیاورند. امروزه در حوزه های گوناگونی نظیر صنایع نفت و گاز، شیمیایی، برق و آب، نظامی و … از انواع شبیه سازها به منظور آموزش و تمرین پرسنل این حوزه ها برای انجام صحیح و به موقع فعالیت ها در شرایط عادی و شرایط خاص و حساس بصورت گسترده ای استفاده می گردد. در نتیجه در شرایط واقعی تصمیماتی اتخاذ می شود که می توانند راندمان را با کمترین هزینه ممکن حفظ یا بهبود بخشند.

شبیه سازهای صنعتی بستری برای آموزش فراهم می کنند که فراگیر می تواند به دفعات عملیاتی را که در حالت واقعی پرهزینه ، مخاطره آمیز و مستلزم توقف ماشین آلات می باشد را در طی کار با شبیه ساز ، تجربه نماید. در شبیه سازی استاد یا نرم افزار می تواند تمامی حالت هایی را که در شرایط واقعی رخ می دهد یا حتی به شکل نادر احتمال وقوع آنها وجود دارد را در قالب سناریوی از قبل تعریف شده برای فراگیر ایجاد کند.

در نسخه نرم افزاری سیمولاتور پست، اپراتور یا دانشجو می تواند مانورهای پستهای انتقال و فوق توزیع با آرایش های مختلف را  با کمک نرم افزار انجام دهد. همچنین اپراتور عملکرد تمامی آلارم ها و تریپ های رایج در پست را می تواند شخصا تجربه نماید. فراگیر در ضمن انجام مانور می تواند اینترلاک های بین تجهیزات را به طور عملی مشاهده نمایدو هرگونه اشباه در مانور، توسط سیستم به اپراتور تذکر داده می شود .

نرم افزار دارای قابلیت های متنوعی با کاربرد عملی می باشد. قابلیت هایی همانند شبیه سازی کارت های ایمنی، ثبت کلیه اقدامات انجام شده توسط سیستم و اپراتور، شبیه سازی تپ چنجر ، شبیه سازی فعالیت هایی همانند صدور اجازه کارهای مختلف، هماهنگی با دیسپاچینگ های توزیع، فوق توزیع، انتقال.

نرم افزار رله و حفاظت شامل ماژول های حفاظت اضافه جریان(P123)، دیستانس (P441)و دیفرانسیل(P632)، بار و منبع تغذیه و فالت به همراه جزوه آموزشی شامل 13 دستور کار مختلف جهت کار عملی با رله های  Areva-Schneider می باشد.

فراگیر می تواند تنظیمات رله ها را وارد رله نموده ،و شرایط مختلف بارگیری و خطا های مختلف را به رله اعمال نماید و عملکرد رله را به صورت شبیه سازی شده ببیند. منوی رله و ظاهر رله دقیقا شبیه رله واقعی است و آزمایش های هماهنگی حفاظتی را نیز با این نرم افزار شبیه سازی نمود.

نرم افزارهای سیمولاتور پست و رله و حفاظت ،می تواند جهت آموزش  هم به صورت حضوری و هم به صورت غیر حضوری  و در  سه قالب برگزاری دوره، برگزاری بازآموزی و برگزاری آزمون می تواند  مورد استفاده اپراتورها و کارشناسان بهره برداری شرکت های برق منطقه ای، صنایع سنگینی که پست های فشار قوی و یا رله های حفاظتی دارند و دانشجویان  و اساتید رشته برق (قدرت)  قرار گیرد.

خرید اشتراک
دریافت کاتالوگ

دریافت کاتالوگ

برای آگاهی بیشتر از خدمات و محصولات شرکت ابتکار الکترونیک، می توانید کاتالوگ محصولات ما را دریافت نمایید.

دریافت کاتالوگ