محصولات

صفحه اصلی/محصولات

شبیه ساز رله و حفاظت

2017-06-28T06:58:51-01:00

1- آشنایی با نحوه عملکرد و تست رله‌های نیومریک شامل رله‌های دیستانس، دیفرانسیل، اضافه جریان/ارت فالت 2- آشنایی با نحوه عملکرد و تست ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ 3-آشنایی با هماهنگی حفاظتی رله‌ها 4- آشنایی با تنظیمات و منوهای رله‌های حفاظتی نیومریک 5- امکان شبیه‌سازی خطاهای مختلف و بدست آوردن منحنی‌های عملکرد رله 1- شبیه‌سازی عملکرد رله‌های [...]