درباره ما

/درباره ما
درباره ما2020-02-16T05:42:10-01:00

شرکت ابتکارالکتریک قومس در سال 1387 با ایده ساخت تجهیزات کمک آموزشی صنعت برق کار خود را آغاز نمود. این شرکت بر اساس نیاز صنعت برق به تجهیزات کمک آموزشی و بر اساس پشتوانه متخصیصین صنعت برق به خصوص متخصیص بهره برداری، دیسپاچینگ و رلیاژ تا کنون چند نمونه محصولات کمک آموزشی شامل: سیمولاتور پست های فشار قوی و آزمایشگاه رله و حفاظت را بر حسب نیاز شرکت های برق منطقه‏ای، مراکز آموزشی و دانشگاه طراحی و ساخته است.