فعالیت ها

/فعالیت ها

“برگزاری سومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان ناظر و رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای فارس” قفل است برگزاری دومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان و اپراتورهای شرکت برق منطقه‌ای فارس

برگزاری دومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان ناظر و رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای فارس

By |2017-11-22T09:24:35-01:00نوامبر 22nd, 2017|فعالیت ها|0 Comments

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال برای روسای ادارت بهره برداری برق منطقه‌ای فارس

By |2017-11-01T07:34:17-01:00نوامبر 1st, 2017|فعالیت ها|0 Comments

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال با استفاده از “دستگاه شبیه‌ساز رله و حفاظت” برای کارشناسان و اپراتورهای برق منطقه‌ای سمنان

By |2017-11-01T07:26:37-01:00اکتبر 31st, 2017|فعالیت ها|0 Comments

نمایش دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان

By |2017-08-02T05:57:01+00:00آگوست 2nd, 2017|اخبار, فعالیت ها|0 Comments

سمینار معرفی «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در شرکت مدیریت شبکه برق ایران (IGMC)

By |2017-07-31T08:11:15+00:00جولای 31st, 2017|فعالیت ها|0 Comments

حضور در پنجمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران – نمایشگاه بین المللی تهران

By |2017-08-02T06:08:03+00:00جولای 27th, 2017|فعالیت ها|0 Comments