اخبار

حضور شرکت ابتکار الکتریک قومس در هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت و نمایشگاه جانبی

2024-01-23T11:54:18-01:00

شرکت ابتکار الکتریک قومس با دو محصول شبیه ساز [...]

حضور شرکت ابتکار الکتریک قومس در هجدهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت و نمایشگاه جانبی2024-01-23T11:54:18-01:00

ارایه مقاله در چهاردهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

2020-05-04T08:39:54+00:00

در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم­های [...]

ارایه مقاله در چهاردهمین کنفرانس بین المللی حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت2020-05-04T08:39:54+00:00

بازدید مدیر کل محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر

2020-04-14T17:20:59+00:00

مدیر کل محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال [...]

بازدید مدیر کل محترم دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال شرکت توانیر2020-04-14T17:20:59+00:00

برگزاری سومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان ناظر و رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای فارس

2020-04-09T19:50:38+00:00

برگزاری سومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان ناظر و رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای فارس2020-04-09T19:50:38+00:00

دومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان ناظر و رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای فارس برگزارشد.

2017-11-22T05:27:29-01:00

✅ به درخواست شرکت برق منطقه‌ای فارس و مطابق با [...]

دومین دوره آموزشی رله و حفاظت برای کارشناسان ناظر و رلیاژ شرکت برق منطقه‌ای فارس برگزارشد.2017-11-22T05:27:29-01:00

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت برای رؤسای ادارات بهره‌برداری پست‌های فوق توزیع و انتقال برق منطقه‌ای فارس

2017-11-01T07:47:28-01:00

  دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال با [...]

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت برای رؤسای ادارات بهره‌برداری پست‌های فوق توزیع و انتقال برق منطقه‌ای فارس2017-11-01T07:47:28-01:00

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال با استفاده از “دستگاه شبیه‌ساز رله و حفاظت”

2020-04-14T17:41:57+00:00

دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال با [...]

برگزاری دوره آموزشی رله و حفاظت در بخش انتقال با استفاده از “دستگاه شبیه‌ساز رله و حفاظت”2020-04-14T17:41:57+00:00

نمایش دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان

2020-04-14T17:18:54+00:00

نمایش دستگاه «شبیه ساز آموزشی رله و حفاظت» در نمایشگاه پارک علم و فناوری استان سمنان2020-04-14T17:18:54+00:00